Мерзімді басылымдар

Кітапхана жыл сайын кафедра немесе факультет сұраныстары негізінде мерзімді баспасөз басылымдарына жазылуды ұйымдастырады. Сонымен қатар, АРО пайдаланушылардың ұсыныстарын ескере отырып, алынатын құжаттардың данасына өзгеріс енгізуге құқылы.

Мерзімді басылым бірінші жарты жыл тізімі