Materyal Seçimi ve Temini

Kütüphane koleksiyonu, 19 Ocak 2016 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın 44 Numaralı Emri olan “Devlet Eğitim Örgütleri Kütüphanesi Fonunun Oluşumu ve Korunması Kuralları” mevzuatı kapsamında oluşturulmaktadır.

Üniversite kütüphanesinin kadrosu, üniversitede uygulanan temel eğitim programlarına ilişkin kaynaklar ve üniversite bölümlerinin bilimsel talepleri doğrultusunda belge ve bilgi ortamları (basılı ve elektronik kaynaklar)  temin edilmektedir.

Doküman siparişleri yıl boyunca yapılan akademik taleplerle ve yazılı başvurular doğrultusunda listelenmektedir.

Bölümlerin talebi üzerine, üniversitenin müfredatına ve programlarına uygun olarak “Eğitim Faaliyetlerini Lisanslama Gereklilikleri” (17 Haziran 2015 tarihli 391 Sayılı Hükümet Kararı) kararı kapsamına giren özellik ve sayıda yayın siparişi verilir.

Kazakistan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Eğitim Metodoloji Bölümü tarafından kütüphane siparişlerinin niteliksel ve niceliksel özellikleri (isim, belgenin eğitim amacı, telif hakkı vb.)  mevzuatına göre yayın denetim ve sağlama işlemleri gerçekleştirilir.

Yeni yayınların alınmasına ilişkin bilgiler ilgili birim ve fakültelere, yazılı ve elektronik ortamda gönderilmekte ve ayrıca  “Bülten” adı ile Üniversite web sitesinde yayınlanmaktadır.