Kütüphane Yönergesi

Bu Yönerge Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin mevcut mevzuat hükümlerine dayandırılarak hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur.

 1. Haklar

Okuyucu şunları yapma hakkına sahiptir:

 • Kütüphane tarafından sağlanan tüm yayınlar ile kütüphanede hizmete sunulan bibliyografik ve bilgi kaynak türlerini kullanmak,
 • Kütüphane koleksiyonlarının tamamı hakkında tam bilgi almak, bilgi kaynaklarını bulmak ve seçmek,
 • Geçici olarak Kütüphane ve Üniversite dışında kullanmak için kitapları ödünç almak veya okuma salonunda incelemek,
 • Kütüphane tarafından tertip edilen bilgilendirme amaçlı toplantılara veya sair kültür ve sanat etkinliklerine katılmak,
 • Kütüphane uygulamaları ile ilgili talep ve önerilerde bulunmak,
 • Öğrenciler için 3 gün boyunca 2 kitaptan, öğretmenler için 10 gün boyunca 3 kitaptan yaralanmak.
 1. Sorumluluklar

Okuyucu şunları yapmakla yükümlüdür:

 • Kütüphane koleksiyonundan alınan yayınları korumak, belirtilen süre içinde yıpratılmadan, sağlam ve eksiksiz olarak iade etmek,
 • Kütüphaneye ait kitap ve her türlü materyale verilen zararın sorumluluğu, onları en son kullanan okuyucuya ait olduğundan, ödünç alınan yayını gözden geçirmek ve herhangi bir kusurunu tespit durumunda, kütüphane görevlisine bu konuda bilgi vermek,
 • Beher akademik yıl içersinde Kütüphane üye kaydını yenilemek,
 • Üyelik kaydı başvurusu olan fakat üzerinde her hangi bir yayın ödünç bilgisi bulunmayan kayıtları güncellemek,
 • Üniversiteden ayrılırken, üye kartlarını ve ödünç materyalleri kütüphaneye iade etmek ve üyelikten çıkış formunu imzalamak,
 • Dokümanların kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda, kütüphane tarafından eşdeğer olarak kabul edilen yayınlarların ilgili kişiden talep edileceğini; gerektiğinde, kaybedilen yayına ait maliyet  tutarının 5 katı kadar para cezası ile ilgili üyeden tazmin ve tahsil edileceğini kabul etmek,
 • Kütüphane içersinde başta sessizlik olmak üzere genel kurallara uyulmasına dikkat etmek, okuyucular ve çalışanlarla doğru iletişim ve etkileşimde bulunmak,
 • Öğretim üyeleri ve üniversite personelinin öğretim yılı sonunda, (her yıl 1 Temmuz’dan önce) üzerinde ödünç bulunan tüm kaynakları kütüphane yetkililerine teslim etmek veya (2 kopyadan fazla değil) kullanım süresini uzatmak. Üye üzerinde Kütüphaneye ait hiçbir yayın, kaynak veya materyal bulunmadığına dair kontrol listesini, Üniversite’den ayrılmadan önce muhasebe bölümüne teslim ederek imza yazılı beyanında bulunmakla sorumludur.
 1. Yükümlülükler

Okuyucu şunları yapmakla üye yükümlülüğünü yerine getirir:

 • Okuyucu üye kartına yazdırmadan yayınları (belgeleri) Kütüphane dışına çıkaramaz,
 • Kütüphane kartını başka birine devredemez,
 • Dış giyim ve çanta ile Kütüphane binalarına giremez,
 • Ofis alanına ve kitap depolarına izinsiz giremez,
 • Sözlükler, ansiklopediler, atlaslar, tezler, süreli yayınlar ve kitapların tek nüshalarını ödünç isteyemez veya salon dışında kullanamaz.
 1. Görevler

Okuyucu memnuniyeti için Kütüphanenin temel görevleri şunlardır:

 • Üniversite mevzuatına göre okuyucu ve öğretim üyelerinin talep ettiği yayınları ve kaynakları sağlamak,
 • Basılı yayın, elektronik ortamlar ve diğer medyadaki tüm kütüphane koleksiyonlarına standart erişim hizmeti sunmak,
 • Katalog sistemi ve diğer kütüphane erişim yöntemleri ile kütüphane koleksiyonları hakkında standart künye ve içerik bilgisi sunmak,
 • Bilgi kaynaklarını bulma ve seçme konusunda kullanıcı eğitimini vermek ve bilgi-belge hizmetleri konusunda tavsiyelerde bulunmak,
 • Kütüphanede arşivlenen basılı yayın ve görsel-işitsel materyalleri kaydetmek, korumak ve kullandırmak,
 • Yayınların güvenliğini ve uygun şartlarda muhafazasını temin etmek
 • Okuyucular için rahat çalışma mekânları oluşturmak ve faaliyetlere ait süreçleri yönetmek.
 1. Kütüphane Üye Kayıt Uygulaması

Kütüphaneye üyelik için kullanıcı koşulları hakkında bilgi sahibi olunarak kütüphane kartı alınır:

 • Kütüphane üyeliği için kullanım koşulları hakkında bilgi sahibi olunur,
 • Lisans ve yüksek lisans öğrencileri üye kayıt formu, fotoğraf ve kimlik bilgileri ile üye kütüğüne kaydedilir,
 • Öğretim üyeleri ile çalışanlar, kütüphaneye üyelik kaydı için akademik ve kurumsal kimlik kartı ve sertifika ile üye yapılır,
 • Kütüphane kartının geçerliliği, akademik yılın başlangıç ve bitiş tarihleriyle sınırlıdır. Üyelik kaydı her akademik yılda yenilenir,
 • Kütüphane üyelik kartı bir fotoğraf, kütüphanenin damgası ve yeniden kayıt için yıllık bir kod ile geçerlilik kazanır.
 1. Elektronik Ortamlara Erişim ve Kullanım Şartları

Okuma ve araştırma salonlarından kütüphane üyeleri yararlanabilir:

 • Salonu ilk ziyarette, salon çalışanı tarafından kullanıcıya Kütüphaneden yararlanma ve güvenlik yönetmelikleri doğrultusunda kullanım kuralları hakkında bilgi verilir,
 • İnternet ortamında çalışmak isteyenler kullanım süresi için ayrıca kayıt yaptırır,
 • İnternet ortamında çalışmak için öğrencilere günde 1 saat, öğretim üyelerine, lisansüstü öğrencilere ve mezunlara ise günde 2 saat çalışma süresi verilir,
 • Kullanıcılar, çalıştığı bilgisayarın arızalanması durumunda salon çalışanını bilgilendirir,
 • Kütüphane bilgisayarları şahsi işler ile özel yazışmalar için kullanılamaz,
 • Ders ve araştırma dışı programların incelenmesine, üye diskleri takarak çalışılmasına, oyun oynamaya ve kütüphane bilgisayarları ile film izlemesine izin verilmez,
 • Bilgisayar ayarları değiştirilemez,
 • Sistemin ana bilgisayarı kullandırılmaz.
 1. Kuralların İhlali ve Cezai Müeyyideler
  • Yönerge kapsamında genel kullanıcı kurallarına uymayan veya ihlal eden üyeler, 1 ay veya daha uzun bir süre üyelik haklarından yararlandırılmaz,
  • Bu kurallara yönelik olarak okuyucularını ağır kusurlarına ilişkin tespit ve bilgiler, gerektiğinde durum değerlendirmesi için ilgili dekanlığa yazılı olarak bildirilir.